Aktuality


Obrazové zpravodajství k událostem v životě ČČS naleznete ve vloženém dokumentu


Událo se, chystá se

ČČS-floating KKfoto

REKLAMA

Na stránkách ČČS může být vaše reklama

Podmínky inzerce se připravují

Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočku v  Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace .  Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se při tom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na adresu vliscak@orient.cas.cz

            

Naši sponzoři


Údaje k placení členských příspěvků naleznete zde


Činnost za Covidu

Pro nepříznivou situaci danou pandémií jsme museli posunout nebo dokonce zrušit mnohé naše pravidlené akce. O to více zintenzívnila naše publikační činnost. 

Nové články najdete na záložce Zajímavé texty