Aktuality

Návod na použití kalendáře

Okénko vlevo funguje jako kalendář!!!!

Kliknutím na název akce se ukáže celý text, opětovným kliknutím na název se text sbalí.

Použijte modré šipky napravo od tlačítka Dnes

Koronavirus

Vážení přátelé,

Vzhledem k vládnímu rozhodnutí o nouzovém stavu ruší Česko-čínská společnost do odvolání všechny akce. Sledujte prosím naše stránky. Budete včas seznámeni s konáním přednášek. Prozatím platí zahájení kurzu Úvod do tradiční kultury 20. dubna (přednášky se posouvají až do května). Výstava lidových hraček v Týnci bude určitě celou sezónu až do září. O zahájení 12. dubna budete teprve informováni.

Poslední příspěvky

na našich stránkách

Na některých "podstránkách" našich stránek se objevují příspěvky, které zaregistrují jen častí a důkladní návštěvníci. Abychom je zprostředkovali i třeba občasným čtenářům, přinášíme přímé odkazy na aktuální zajímavosti.

aktuální zpráva iDnes 16.6. 2020 o pohraničním incidentu v oblasti

Dva přírůstky v Knihovničce - Akademické práce

Blížící se uzávěrka(!) Soutěž v překladu

Dopis předsedkyně Únor 2020


Statek čínsko-československé družby vznikl v roce 1956, kdy premiér Čou En-lai rozhodl předat lokalitě Cchang-čou desítky traktorů a další zemědělskou techniku, kterou Československá republika věnovala Číně u příležitosti návštěvy vládní delegace vedené ministrem Ču Te.

Statek zůstal věrný svému jménu i v době, kdy byly oficiální čs.-čínské vztahy pod bodem mrazu a svůj vztah k naší zemi zpečetil, když zakoupil kompletní jak český, tak i slovenský pavilon na Expu – Šanghaj 2010.


Ukončení sbírky

Dne 15.3.2020 byla ukončena sbírka, kterou Česko-čínská společnost vyhlásila na pomoc Statku česko- čínského a slovensko-čínského přátelství ve městě Cchang- čou.

V době, kdy jsme sbírku vyhlašovali, jsme netušili, že než skončí, budeme sami v karanténě. Přesto si myslíme, že sbírka splnila svůj účel. Situace v Číně byla mnohem dramatičtější, než u nás již proto, že Čína byla první a zpočátku osamocená proti zbytku světa, který si myslel, že bude proti viru imunní. A také proto, že se všechno odehrávalo v mnohem větším stresu a v mnohem větších dimenzích, než u nás.

Sbírku jsme vyhlásili v přesvědčení, že naše snaha pomoci bude mít především morální hodnotu. Nečekali jsme, že se sejde více než 100 000 Kč.To je částka vzhledem k našim možnostem více než symbolická. Děkujeme všem, kteří přispěli a přejeme si, aby se situace v Číně i u nás co nejdřív uklidnila.


Inzerce

Test reklamy - zkušební provoz

Firma 1

Stručný text 1

Firma 2

Stručný text 2

Firma 3

Stručný text 3

Firma 4

Stručný text 3


Kalendář nadcházejících akcí ČČS, popřípadě jiných zajímavých událostí

Okénko nahoře funguje jako kalendář! Návod na použití je vpravo od něj.

Úprava stránek

pro smartfony

Protože z analýz provozu našich stránek vyplývá, že řada uživatelů k nim přistupuje prostřednictvím smartfonů, snažíme se upravit jejich uspořádání tak, abychom i na malém displeji poskytli pokud možno plnohodnotné informace. Budeme velmi rádi, když nám sdělíte své zkušenosti a připomínky.

Upozornění

Navigace (menu) je normálně skryta. Zviditelní se kliknutím na malý čtvereček se třemi vodorovnými čárkami (tzv. hamburger icon) v levém horním rohu displeje.


REKLAMA


Na stránkách ČČS může být vaše reklama

Podmínky inzerce se připravují

Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočku v Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace . Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se při tom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

Facebook

Poznávání čínské kultury - informace hlavně o kulturních akcích

Jaroslav Průšek

Naši sponzoři