Aktuality

Návod na použití kalendáře

Okénko vlevo funguje jako kalendář!!!!

Kliknutím na název akce se ukáže celý text, opětovným kliknutím na název se text sbalí.

Použijte modré šipky napravo od tlačítka Dnes

Koronavirus

Vážení přátelé,

Vzhledem k vládnímu rozhodnutí o nouzovém stavu ruší Česko-čínská společnost do odvolání všechny akce. Sledujte prosím naše stránky. Budete včas seznámeni s konáním přednášek. Prozatím platí zahájení kurzu Úvod do tradiční kultury 20. dubna (přednášky se posouvají až do května). Výstava lidových hraček v Týnci bude určitě celou sezónu až do září. O zahájení 12. dubna budete teprve informováni.

Česko-čínská společnost pořádá každým rokem u příležitosti čínského nového roku výroční členskou schůzi spojenou s obědem. Jako každé dva roky, letošní schůze je volební, bude se volit předsednictvo společnosti.

Vzhledem k situaci se akce odkládá a předsednictvo zvolené před dvěma lety zatím zůstává ve funkci. Těšíme se na shledání v lepších časech.

Jak přemýšlet o Číně?

Pod tímto názvem najdete na adrese https://www.youtube.com/watch?v=Dzw90_aUVjw rozhovor Petra Horkého s Ondřejem Kučerou, vedoucím čínské sekce katedry asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci,

Rozhovor doporučujeme, protože je plný neotřelých a překvapivých postřehů. Podstatně se liší od jednostranných informací a zjednodušujících úvah o Číně, s jakými se denně setkáváme v našich sdělovacích prostředcích.

Ondřej Kučera je vedoucím projektu Sinofon financovaného ze strurálních fontů Evropské unie. Projekt se zabývá primárně vztahem ČLR k sousedním zemím, ale jeho záběr je mnohem širší. Snaží se m.j. hledat odpověď na otázku jak ČLR chápe své postavení ve světě a jak svět reagoval na konci XX. století na překvapivě razantní vstup ČLR na mezinárodní poltickou scénu.


Poslední změny

na našich stránkách

Na některých "podstránkách" našich stránek se objevují příspěvky, které zaregistrují jen častí a důkladní návštěvníci. Abychom je zprostředkovali i třeba občasným čtenářům, přinášíme přímé upozornění na aktuální zajímavosti.

Činnost za Covidu

Pro nepříznivou situaci danou pandémií jsme museli posunout nebo dokonce zrušit mnohé naše pravidlené akce. O to více zintenzívnila naše publikační činnost.

Níže uvedené články najdete na záložce Zajímavé texty

Osudová past.

Recenze knížky Graham Allison: Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin

Článek Věna Hrdličková a Spořilov (duben 2021)

Článek S generálem Syrovým v Sibiři (duben 2021)

Článek Jak řeší pandemii Koronaviru v Číně? (březen 2021)

Článek Příběh čínsko-českých vztahů

Článek O čem jednal Sun Fo na Klínovci?

Článek Švagr Rudolfa Slánského konzulem v Číně

Recenze: Ťiang Čching: Konfuciánský systém. Jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost

Rozhovor: Zbigniew Slupski

Článek Incident na Jihomandžuské železnici a Československo

Článek Tibet mezi velmocemi


Kalendář nadcházejících akcí ČČS, popřípadě jiných zajímavých událostí

Okénko nahoře funguje jako kalendář! Návod na použití je vpravo od něj.

Úprava stránek

pro smartfony

Protože z analýz provozu našich stránek vyplývá, že řada uživatelů k nim přistupuje prostřednictvím smartfonů, snažíme se upravit jejich uspořádání tak, abychom i na malém displeji poskytli pokud možno plnohodnotné informace. Budeme velmi rádi, když nám sdělíte své zkušenosti a připomínky.

Upozornění

Navigace (menu) je normálně skryta. Zviditelní se kliknutím na malý čtvereček se třemi vodorovnými čárkami (tzv. hamburger icon) v levém horním rohu displeje.


REKLAMA


Na stránkách ČČS může být vaše reklama

Podmínky inzerce se připravují

Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočku v Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace . Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se při tom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

Facebook

Poznávání čínské kultury - informace hlavně o kulturních akcích

Jaroslav Průšek

Naši sponzoři